LASA tilbyder Arkibas kurser i maj og juni 2019

Grundkurser i Arkibas

Kære medarbejdere ved de lokalhistoriske arkiver i Sydøstdanmark

Det er nu lykkedes at få en aftale i stand med Else Gade Gyldenkærne om undervisning i grundkurser i Arkibas.

Da der har været en stor forhåndstilkendegivelse, afholder vi de samme kurser to gange, så alle kan komme med. I skal derfor hver især kun tilmelde jer én dag til det eller de kurser, som I ønsker.

Mandag, den 27. maj kl. 9.00 – 15.00 Arkivalier

Fredag, den 31. maj kl. 9.00 – 15.00 Arkivalier

og

Tirsdag, den 4. juni kl. 9.00 – 15.00 Foto

Fredag, den 7. juni kl. 9.00 – 15.00 Foto.

Kurserne afholdes i Nykøbing F. Skytteforening, Ved Kohaven 9, Nyk. F. Tlf. til Tage, som står for det praktiske, 51746216.

Tilmeldingsfrist: 20. maj til formand@lasa.dk

Pris pr. person pr. dag: kr. 350,-, som bedes indbetalt på LASAs konto

REG. Nr. 0694 konto 2965602590 samtidig med tilmelding.

LASA byder på kaffe, men madpakken må I selv medbringe.

Vedhæftet følger oversigt over de forhåndstilkendegivelser, som vi har fået. Der er selvfølgelig mulighed for at melde flere til.

Vi glæder os til at høre fra jer.

Med venlig hilsen

LASA

Inge Langeskov-Nielsen