G E N E R A L FORSAMLING

GENERALFORSAMLING i LASA
Generalforsamling 2020 blev afholdt onsdag, den 9. september kl. 19.00
på Møns Lokalhistoriske Arkiv i Stege
Der var en fin opbakning til aftenen. Efter generalforsamlingen holdt Heidi Pfeffer, arkivleder på Nakskov Lokalhistoriske Arkiv et spændende og medrivende foredrag om arbejdet med udgivelsen af fotoprojektet Nakskov Skibsværft i billeder, krydret med anekdoter om livet på værftet.
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Inge Langeskov-Nielsen som formand og Tage Jensen som næstformand. Se hele bestyrelsen under fanebladet “Bestyrelse”.

LASA / Inge Langeskov-Nielsen