Vordingborg Kommune

Køng Sognearkiv
Køng Kirkevej 19, 4750 Lundby
Telefon: 55 76 95 70 (uden for åbningstid 55 76 93 56)
Arkivleder: Else Lützhøft
E-mail: koengsognearkiv@hotmail.com
Hjemmeside: www.koengsognearkiv.dk
Åbningstider: 1.mandag i hver måned kl. 16 – 18

Langebæks Lokalhistoriske Arkiv
Østergårdstræde 1 A, 4772 Langebæk
Telefon: 55 39 53 34
Arkivleder: Inge Langeskov Nielsen
E-mail: arkiv@laloar.dk
Hjemmeside: www.laloar.dk
Facebook: Langebæks Lokalhistoriske Arkiv
Åbningstider: Onsdag: 9.30-11.30, samt 1. søndag i hver måned: 10-13. Juli måned lukket

Lundby Sognearkiv
Lundby Hovedgade 100, 4750 Lundby
Telefon: 55 76 71 68
Arkivleder: Karen Johansson
E-mail: karen.g.johansson@mail.dk
Åbningstider: 1.tirsdag i måneden, 19,15 – 21. Juli måned lukket

Møns Lokalhistoriske Arkiv
Storegade 75, 4780 Stege
Telefon: 70 70 12 36
Arkivleder: Susanne Outzen
E-mail: lokalarkiv@museerne.dk
Hjemmeside: www.moensmuseum.dk/da/moens-lokalarkiv.dk
Åbningstider: Torsdag 10 – 16

Præstø Lokalhistoriske Arkiv
Lindevej 45, 4720 Præstø
Telefon: 55 36 31 09 (uden for åbningstid 42 24 71 83)
Arkivleder: Allan Capion
E-mail: lokal@praesto-arkiv.dk
Hjemmeside: www.praesto-arkiv.dk
Facebook: Præstø Lokalhistoriske Arkiv
Åbningstider: mandag 13 -16, eller efter aftale. Juli måned lukket

Sværdborg Sognearkiv
Tinghøjvej 6, 1.sal, Over Vindinge, 4760 Vordingborg
Telefon: 20 29 36 06
Arkivleder: Morten Frandsen
E-mail: mortenfrandsen@gmail.com
Facebook: Sværdborg Sognearkiv
Åbningstider: Åbent efter aftale, ring 29 85 09 44

Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv
Kulturarkaden, Sydhavnsvej 6, 4760 Vordingborg
Telefon 55 36 38 17 
Arkivleder: Berit Christensen
E-mail: lokalarkivet@vordingborg.dk
Hjemmeside: www.vordingborglokalarkiv.dk
Åbningstider: Tirsdag 10 -16