DØDSFALD

Det er med stor sorg at jeg har modtaget meddelelsen om, at LASAs tidligere mangeårige formand, Karin Suhr Rasmussen, er død i fredags på Svanevig Hospice. 

Karin var i mange år en inspirator for os andre, et flittigt menneske og i årene efter, at hun – efter eget ønske – stoppede som formand og udtrådte af LASAs bestyrelse, bakkede hun stadig fuldt op omkring LASA og deltog i vores arrangementer.

Vi er mange, som vil komme til at savne hende.

Ære være Karins minde.

=======================================================================

— Fra Stubbekøbing Lokalarkivs Facebookside:

Stubbekøbing Lokalhistoriske Arkiv · Følg
20 t. ·
Det er med stor sorg og smerte, at vi på Stubbekøbing Lokalhistoriske Arkiv har modtaget meddelelsen om Karin Suhr Rasmussens bortgang efter kort tids sygdom.

Karin var gennem sine over 26 års ansættelse selve inkarnationen af arkivet. Hun har alle årene været en eminent dygtig og dedikeret leder af arkivet, hvilket har gjort hende til en ikke blot dybt respekteret arkivleder, men også et fantastisk menneske for os der havde det store privilegie, at kende og arbejde sammen med hende. Nogle af os har kendt hende i over 50 år – og vi har alle arbejdet sammen med hende i mange år, så det er et meget smertefuldt tab for os.

Karins arbejde på arkivet var altid drevet af høj arbejdsmoral (hun havde eks. aldrig en eneste sygedag), såvel som af en stor passion for bevaringen af lokalhistorien til glæde for fremtiden – men bestemt også for at gøre historien relevant og synlig i nutiden f.eks. gennem sine mange udstillinger, artikler i årsskrifter osv.

Karin strakte sig gerne meget langt for hjælpe brugere af arkivet og med sin fantastiske hukommelse og enorme viden, metodiske tilgang og orden i sagerne, gik nogen sjældent forgæves.

Både professionelt og personligt er Karin dybt, dybt savnet. Hun efterlader sig et yderst veldrevet arkiv og os tilbageværende på arkivet vil sætte en ære i at forsøge at løfte den tunge arv efter Karin på bedste vis.

Når vi går bort, er dét der står tilbage de aftryk vi efterlader os i andre menneskers hjerter og tanker – og Karin har sat særdeles dybe aftryk. Håbet er at sorgen og savnet over tid vil give endnu mere plads til den taknemmelighed, vi har over at have kendt hende.

Æret være Karins minde!
På vegne af Stubbekøbing Lokalhistoriske Arkiv
Ingrid, Kate og Tine