Bestyrelse.

Oversigt over bestyrelsen for lokalarkivet.

LASAs bestyrelse:

Inge Langeskov-Nielsen, Langebæk Lokalhistoriske Arkiv, formand
Tage Jensen, Toreby Lokalhistoriske Arkiv, næstformand
Finn Egelund, Falsters Egnshistoriske Arkiv, Nykøbing F
Ove Rye Jørgensen, Præstø Lokalhistoriske Arkiv
Jonna Pedersen, Møns Lokalhistoriske Arkiv
Heidi Pfeffer, Nakskov Lokalhistoriske Arkiv (suppleant)
Jens-Jørgen Rasmussen, Falsters Egnshistoriske Arkiv, Nykøbing F (suppleant)