LASAs generalforsamling 2024

Generalforsamling
onsdag d. 20. marts 2024 kl. 14.00
i Toreby Forsamlingsgård, Torebyvej 46, 4891 Guldborgsund

med foredrag af arkivar og seniorforsker ved Statens Arkiver / Rigsarkivet, Jørgen Mikkelsen.

Invitation til alle arkiver er udsendt i dag, den 9. februar 2024.

Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt og håber I vil nyde det fine foredrag om danske byer under enevælden og noget af kildematerialet til dette emne. Baggrunden er, at Jørgen Mikkelsen sidste år – sammen med flere andre – udgav bogen ”Danmarks byer fra renæssance til enevælde”, der er tænkt som et samle- og oversigtsværk om byernes fysiske rammer, befolkningsforhold, erhvervsliv og kultur m.m. fra 1550 til 1850. Jørgen Mikkelsen har her skrevet om tiden efter 1700 – og har i øvrigt flere eksempler fra Sydøstsjælland, Møn, Lolland og Falster.

Jeg håber så mange af jer som muligt vil bakke op om arrangementet.

Skriv en kommentar