ARKIVERNES DAG 2023

SÅ ÅBNER VI SNART DØRENE TIL ARKIVERNES DAG!
Hvilke emner har I i jeres lokalarkiv på Arkivernes Dag i år?
Venligst meddel det til LASAs formand, så lægger jeg det på LASAs hjemmeside. Det kunne være interessant at se, hvilke emner, som bringes i år, da emnet er frit i.h.t. SLA.

Nakskov: foredrag om stormfloden 1872 og ny bog om Vinterkrigen 1978-79

Langebæk: Vi ærer familien Kirchheiner Johansen, Langebæk, som har afleveret mange arkivalier, som
stadig bliver brugt til skrivning af gårdhistorier i vores område. Derudover historien om Stensved Hotel.

Møn: Foredrag om “FLugtrute Møn” af Johannes Lundstrøm samt udstilling om samme emne.

Skriv en kommentar