Besøg på Køng Sognearkiv

Besøg på Køng Sognearkiv.

Onsdag d. 18. januar 2017 besøgte 2, bestyrelsesmedlemmer i LASA, Køng Sognearkiv, som led i den besøgsrække man fra LASA’s side havde planlagt til de lokale arkiver i sammenslutningens virkeområde.

Køng Sognearkiv har til huse i den gamle graverbolig, der ligger tæt op til kirken på en bakketop i udkanten af Køng by. Arkivets lokaler bærer præg af at være indrettet i en tidligere privatbolig i 2 etager, bygget omkring 1920-30. I stueetagen var et stort lokale, samt køkkenfaciliteter, og ovenpå et større og et mindre lokale, begge med skråvægge. Det store lokale på 1. sal rummede arkivalierne, placeret i arkivkasser påført tusch efter emne. Det samlede areal af lokaliteterne blev skønnet til ca. 90 kvm. Huset ejes af menighedsrådet, som foruden at stille hus til rådighed også betaler internet, lys og varme.

Vi blev modtaget af arkivlederen, Else Lützhoft og af Sanny Hansen, der startede arkivet i 1997. De viste rundt og fortalte om arkivets virksomhed og arbejdsgang. Indkomtsjournal og registrering blev først skrevet på blanketter og derefter inddateret i arkibas5 af formanden Jane Davidsen. Man registrerer billeder og arkivalier, men tager ikke back-up af billeder/scanninger. De kunne ikke sige konkret, hvor mange timer de arbejdede ugentlig, men efter behov. Man klargør selv it-udstyret, og indkøb af nye pc’ere og printere søges hos arkivsamvirket for Vordingborg kommune. Der var i alt 4 frivillige medarbejdere på arkivet, hvoraf de 3 havde været på kursus i Arkibas, og deraf havde de to tillige afsluttet modulerne i arkivlederuddannelsen med diplom.

Der er under arkivets virke udarbejdet et stort lokalhistorisk materiale, og vi så bl.a. en fortegnelse over forretninger i Køng før 1950.

Arkivet har åbent d. 1. mandag i hver måned, og ellers fremgår Sanny Hansens telefonnummer af hjemmesiden. Man skønnede at man havde et årligt besøgstal på 150 personer. Arkiverne er med i Arkivernes Dag, og har i den forbindelse hvert år haft særudstillinger. I den anledning råder arkivet over et godt og enkelt udstillingssystem, som er let at sætte op og sætte billeder og tekst på. Arkivet deltager også i det årlige ”Køng Marked”.

Om arkivets aktiviteter, virksomhed, adresser m.v. kan man læse på arkivets hjemmeside http://www.koengsognearkiv.dk/ , som fremtræder meget overskuelig og læsevenlig. Den er nem at finde rundt, har en pæn typografi og en overskuelig menu. Til gengæld er arkivet ikke på facebook.

Arkivets årlige nyhedsbreve tilbage til 2013 findes som pdf.fil på arkivets hjemmeside, men findes også  i trykt udgave, der uddeles til støtteforeningens medlemmer. Et pænt tryk der fremstår i pæne klare farver, og som fortæller om arkivets virksomhed i det forløbne år. Det kan lige som et kuriosum nævnes, nævnes at arkivet har fået fremstillet et parti kuglepenne med arkivets logo på til almindelig uddeling.

Køng Sognearkiv fremstår som et godt og velfungerende arkiv, som har god pr og en velindrettet samling. Som næsten alle arkiver har man hvad lokaleforholdene angå måttet indrette sig efter, hvad de nu tilbudte lokaler har kunnet indrettes, men det er jo takket være bred økonomisk dækning, i dette tilfælde menighedsrådet for Køng kirke, at arkivet har så gode forhold, som det har.