Bogudgivelse – Dania Slavica. Venner og fjender

Dania Slavica. Venner og fjender.

Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn i vikingetid og tidlig middelalder af Anna-Elisabeth Jensen.

Lolland og Falster var i vikingetid og tidlig middelalder et vigtigt grænseområde mellem slavisk og skandinavisk kultur. Slaviske stednavne og den altdominerende tilstedeværelse af slavisk inspireret Østersøkeramik dokumenterer de danske øers tætte forbindelse med det slaviske område syd for Østersøen.

I monografien undersøger arkæolog Anna-Elisabeth Jensen de arkæologiske fund fra området sammen med skriftlige kilder fra den tidlige middelalder med historierne om, at Harald Blåtand i 900-tallet var gift med en kristen, slavisk fyrstedatter, og at Svend Estridsens datter Sigrid i 1000-tallet var gift med en slavisk fyrste. På trods af disse relationer var konflikter og gensidige angreb på tværs af Østersøen evindelige.

Selvom Lolland og Falster i dag opfattes som en ganske almindelig del af Danmark, var de dengang den danske kongemagts bufferzone mod andre magthavere i Østersøen. De var danske; men samtidig var hele Østersøen et grænseområde præget af konflikter, forhandlinger, pirateri og gidseltagning. Det vises i bogen gennem de slaviske stednavne, det arkæologiske materiale med de mange skattefund, sejlspærringerne i bugter og vige samt manglen på magtcentre som internationale handelspladser, centrale kongeborge og tidlige klostre. Lolland og Falster var øerne midtimellem i den vestlige Østersø.

Bogen er både relevant for alle med en interesse for den lokale kulturhistorie og kulturmødet mellem vikinger og vender og for fagarkæologer i Østersøområdet, der beskæftiger sig med vikingetiden og den tidlige middelalder. Bogen bliver derfor udgivet i både en dansk og en tysk udgave. Bogen er oversat til tysk af André Wilkening og udgivet af Aarhus Universitetsforlag med støtte af Dronning Margrethes Arkæologiske Fond, Elisabeth Munksgaard Fonden, Farumgårdfonden, Den Hielmstierne-Rosencronske Stiftelse, Landsdommer V. Gieses Legat og Museum Lolland-Falster.

Det er allerede nu muligt for interesserede at reservere bogen, så den kan afhentes i Museum Lolland-Falsters afdelinger i Maribo og Nykøbing. Har I ikke mulighed for at hente bogen så kan den sendes. Prisen for forsendelse er kr. 100,-(i Danmark) og kr. 275,- (i EU)

Bogen er på 316 sider med 162 illustrationer, fundkatalog og mange litteraturhenvisninger. Bogen koster 350 kr. og kan fås både i en dansk udgave og i en tysk udgave.

Bogen bestilles på

Om forfatteren og hendes arbejde
Arkæolog mag.art., cand.mag & merk.d. Anna-Elisabeth Jensen har i 30 år arbejdet som kulturhistoriker i museumsverdenen på Lolland-Falster. I årene fra 2000-2005 var hun tovholder for et stort internationalt samarbejdsprojekt om vikinger og vender: ”Venner og Fjender i den vestlige Østersø” med udarbejdelse af en række publikationer og undervisningsmateriale for gymnasieskolen inden for det daværende Storstrøms Amt.
Anna-Elisabeth Jensen 2002 Venderne var her? Undervisningsmateriale for Gymnasieskolen. Amtscentret for Undervisning. Næstved

Anna-Elisabeth Jensen (red.) 2002 Venner og fjender Dansk-vendiske forbindelser i vikingetid og tidlig middelalder Indlæg fra et tværvidenskabeligt seminar i Stubbekøbing d. 25.-26, sep.2000.

Palle Birk Hansen & Anna-Elisabeth Jensen 2004 (red) Venner og fjender. Freunde und Feinde Ausstellungen zur Archäologie in Lübeck 7
Lübeck.

Anna-Elisabeth Jensen 2006 Baltic Ware and Slavic Settlements Bridge the Fehmarn Belt During the Viking Age and the Early Middle Ages, 283-292 Across the Western Baltic. Hansen, K. M. & Buck Pedersen, K. Vordingborg.

Aktuelt har Anna-Elisabeth i 2022 leveret materiale til en lang række afsnit til de nye Trap Danmark beskrivelser af både Lolland og Guldborgsund kommuner.