FOREDRAG – En stor oplevelse!

HVORNÅR
Onsdag d. 26. okt. 2022 kl. 16.00

HVOR
Toreby Forsamlingsgård,
Torebyvej 46, 4891 Toreby

INVITATION
LASA havde inviteret til oktober-arrangement med et spændende foredrag.
LASA var vært ved kaffe og kage.
Da en del skulle køre langt, var der mulighed for håndmadder og hyggeligt samvær, inden alle vendte hjem.

Marinarkæolog og museumsinspektør
Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
i Roskilde, fortalte levende om sine oplevelser og viste film og billeder.

Gennem de senere år har Vikingeskibsmuseset
gennemført en række arkæologiske undersøgelser
i farvandene rundt om Falster og Lolland.

Morten fortalte om årtusinder gamle oversvømmede bopladser,
spærringer – der skulle holde fjenden ude og orlogsskibe
fra kong Christian den IV’s tid.

Yderligere følger samt foto.