25-års jubilæum i Nakskov

11. august 2022 fejrede Heidi Pfeffer 25-års jubilæum som arkivleder på Nakskov Lokalhistoriske arkiv.
Der var reception for inviterede gæster (af pladshensyn).
Der var taler af repræsentanter for kommunen, museet, LASA og en medarbejder på arkivet.
Der var en særdeles hyggelig stemning. Heidi fik nogle fine gaver.
Heidi blev først senere ansat som stadsarkivar, så det jubilæum ser vi frem til.
I juli måned blev der bragt en artikel om Heidi i Folketidende.

Uddrag kan ses nedenfor:

FAKTA
HEIDI PFEFFERS JOB
Heidi Pfeffer er uddannet folklorist fra Københavns Universitet, hvilket er en uddannelse, hvor man beskæftiger sig med folkemindevidenskab. Eksempelvis sagn, eventyr og viser, og det er en
slags pendant til at være etnolog, hvor man dog beskæftiger sig med det materielle.

Hun har også læst bifag i historie og føjede i 2013 en toårig masteruddannelse til
sit cv. Nemlig i informationsforvaltning og record-management, rettet imod henholdsvis at være arkivar i det offentlige og i det privat erhvervsliv.

Heidi Pfeffer blev 1. august 1997 ansat af Nakskov Kommune som stadsarkivar
og leder af Nakskov lokalhistoriske Arkiv. Det var et ti timers job, som hun kombinerede med et 27 timers job som arkivkonsulent i Storstrøms Amt.

Ved sammenlægningen af kommunerne i 2007 overtog Lolland Kommune Heidi Pfeffer som stadsarkivar. Hun har siden stået for hele Lolland Kommunes administrative arkiv i Maribo og bruger desuden fortsat ti timer om ugen som leder af arkivet i Nakskov.

Tipoldefar stukket ned
Hendes tyskklingende navn stammer fra tipoldefaren, Johan Joseph Pfeffer, der kom fra Sydtyskland til København som ung, da hans forældre var døde. Han var på valsen og blev uddannet som
konditor i Østrig – og Heidi Pfeffer har måske noget i generne, for hun er faktisk ret god til at lave hjemmelavet chokolade, som kan leve op til hendes eget, høje kvalitetskrav.
– Men jeg kunne faktisk ikke have været her. Min tipoldefar blev stukket ned på
Nørre Voldgade, da han ville hjælpe en kammerat, der skyldte penge, og som blev overfaldet. Men han overlevede heldigvis, fandt en smuk københavnerinde og blev i København som konditor.
– At han var blevet overfaldet, opdagede jeg en dag på Mediestream, da jeg søgte på hans navn. Der var en stor omtale i en gammel avis af overfaldet, men det er jo selvfølgelig også nemmere at søge på en, der hedder Johan Joseph Pfeffer, som der kun er én af i Danmark, end en der hedder Peter Hansen, tilføjer arkivaren.
Igennem mere end 30 års slægtsforskning er hun i øvrigt kommet helt tilbage til 1300 og 1400 og har fundet aner, der var præster, skolelærere eller svenske biskopper, men nej, ingen konger.
Ellers går fritiden især med at læse gode bøger. Jubilæet fejres af pladshensyn med en
reception for indbudte gæster på arkivet i Nakskov