Nysted arkiv – ny mail og tlf.nr.

Til orientering:
Pr. 1. juli skifter Nysted lokalhistoriske Arkiv e-postadresse til og indtil videre også telefon til 2944 1613.