Forespørgsel vedr. kurser afholdt af LASA

I dag har jeg udsendt en forespørgsel til alle arkiver i LASAs område, hvori jeg beder jer om at melde tilbage vedr. Arkibas-kurser, som I ønsker, at LASA arrangerer for jer og jeres medarbejdere.
Hvis I har ønsker om andre kurser, bedes I ligeledes melde tilbage omkring det. Vi har sat fristen for tilbagemelding til den 18. februar 2022, så vi har et overblik til LASAs generalforsamling den 21. februar i Maribo.
Venlige hilsner
Inge Langeskov-Nielsen