Generalforsamling i 2022

LASA afholder generalforsamling i 2022

mandag d. 21. februar på Sundhedscenter Maribo, Sdr. Boulevard 84, 4930 Maribo

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Beretning ved formand
3. Regnskab 2021
4. Indkomne forslag
Forslag sendes til formand Inge Langeskov-Nielsen, mail , senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Vedtagelse af kontingent og budget for 2022
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
På valg er:
Bestyrelsesmedlemmer: – Tage Jensen, Toreby Lokalhistoriske Arkiv, modtager genvalg
– Ove Rye Jørgensen, Præstø Lokalhistoriske Arkiv, modtager
IKKE genvalg
– Jonna Pedersen, Møns Lokalhistoriske Arkiv, modtager genvalg
Suppleanter: – Heidi Pfeffer, Nakskov lokalhistoriske arkiv, modtager genvalg
– Jens Jørgen Rasmussen, Falsters Egnsh. Arkiv, modtager genvalg
Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er: Karin Rasmussen, Stubbekøbing, revisor, modtager genvalg
Karen M. Larsen, Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv, (revisorsuppleant)
6. Eventuelt
KAFFE PAUSE – ØL – VAND
Efter generalforsamling og kaffepause vil der være foredrag v/ Berit Christensen, Vordingborg Arkiv om gravminder.