Tingsted-Systofte Lokalhistoriske Arkiv

Besøg på Tingsted-Systofte Lokalhistoriske Arkiv – 2016

v/ Ove og Erik

Vi besøgte arkivet mandag den 31.oktober 2016. Mandag var deres normale arbejdsdag og den dag de har åbent for besøgende. Så alle frivillige medarbejdere var til stede, da vi kom, samt en gæst, der hurtigt blev ekspederet.
Arkivleder Britt El Moutamid bød velkommen. Britt har været arkivleder i 3/4 år, efter at den tidligere leder pludselig døde sidste år. Så det var en ret ny arkivleder vi mødte, men samtidig også en stolt arkivleder, der kunne fortælle og fremvise deres nye bog. For til arkivernes dag i 2016 skulle deres bog nr. 2 om Tingsted sogn ligge klar. Den sidste ud af 2 bøger, hvor husene i sognet blev præsenteret med billede fra hver adresse og tilhørende tekster. Et projekt som deres formand Ebbe Hansen og medarbejder Grethe Lollike, barnefødt i Tingsted, havde stået for, med Flemming Jensen fra arkivet som fotograf. Bogen var blevet trykt i 250 eksemplarer, hvoraf de fleste allerede var forudbestilt (se foto) og kunne afhentes på arkivernes dag. Så den dag ventede de et ret pænt ”ryk ind”.
Arkivet har til huse i 3 pæne store lokaler på Tingsted gl. skole. Indrettet rigtig pænt og hyggeligt, som det vidst tydeligt fremgår af billederne.
De arbejder i Arkibas5 og flere har været på kursus. M.h.t. opbevaring af scannede billeder, sker det ikke på en fast PC , hvorfor de var meget lydhør og interesseret i at høre, hvordan vi på Stevns og i Præstø arkiver opbevarede vores billedfiler efter scanning. Det var især Flemming, der stillede spørgsmål til dette, så jeg (Præstø) tilbød Flemming at komme til Præstø og se hvordan vi har skruet det sammen. Efterfølgende har Flemming været i Præstø og fået en gennemgang af vores system, som han filmede og optog for at kunne vise sin arkivleder og formand, hvordan det kunne gøres.
En af medarbejderne havde fast job med at sortere avisudklip, men ikke i Arkibas5. Deres samling af interviews på kassettebånd, omkring 100 stk., havde de fået overført til CD-rom.
Arkivet virkede som en pæn sammentømret flok med en god atmosfære. De fortalte også, at de havde planer om ”en gang imellem” at tage en hel arbejdsdag på arkivet, fra morgen til sen eftermiddag. Et initiativ som var inspirerende og som andre også vil kunne bruge.