Væggerløse Lokalhistoriske Arkiv

Besøg hos Væggerløse Lokalhistoriske Arkiv v/ Ove og Erik

Dagen som blev aftalt var I deres normale arbejdsdag og åbningsdag for publikum. På den måde kunne vi også få en dialog med de frivillige og få hilst på dem alle. Naturligvis kunne der så også dukke en ’lokalsøgende’ (kunde) op, men det måtte vi tage med. Så kl.10 ankom vi til Væggerløse lige til deres formiddagskaffe, en god indgangsvinkel syntes vi.

Lokalarkivet ligger ret godt placeret, synligt og lige indenfor til venstre i forhallen på Blishøj ældrecenter, med udsigt til P-pladsen og hallen. Arealmæssigt er det ikke stort, hvilket deres arkivleder Anni Piil også fremhævede. De havde 2 rum adskilt af en gang, men lyse og venlige, og da de samlet er 5 personer, kan der ikke ruttes meget med pladsen. Men hvad der slog én var en ret ’sirlig’ orden og en god atmosfære. Ved kaffebordet fik vi en god snak hen over bordet, hvor alle deltog. Her fik (Erik og jeg) indflettet vores ’ledende’ spørgsmål, hvor jeg diskret førte pennen med notater til de punkter vi havde aftalt at spørge ind til. Vi havde et par hyggelige timer der forløb alt for hurtigt. Begge mente vi at de også havde fået noget ud af vores besøg. For en impuls og inspiration må det give. For begge har vi jo selv fra vores dagligdag hænderne dybt nede i de samme problemer som de også slås med.

Klokken blev omkring kl.12 da vi sagde farvel og drog videre til næste arkiv.